Schválení, certifikáty

Osvědčení o schválení technické způsobilosti

Společnost MONTEX, s.r.o. je držitelem řady Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla s tovární značkou MONTEX. Dodávané nástavby jsou vyráběny v souladu s tímto osvědčením a součástí dodávky nástavby je zápis do velkého technického průkazu vozidla.

Certifikát ATP

Společnost MONTEX,s.r.o. je držitelem certifikátů ATP na chladírenské nástavby v širokém rozmezí rozměrů. Certifikace nástaveb probíhá ve zkušební stanici ATP v Praze. Na nástavby je v případě požadavku vydán příslušný ATP certifikát.

Certifikát hygienický

Společnost MONTEX,s.r.o. nechala provést posouzení výroby chladírenských a mrazírenských nástaveb a použitých materiálů nástaveb z hygienického hlediska Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje, územním pracovištěm v Kolíně a na nástavby je v případě požadavku vydáno příslušné hygienické osvědčení.