Politika společnosti

 

POLITIKA SPOLEČNOSTI


Společnost MONTEX, s.r.o. patří mezi nejvýznamnější tuzemské výrobce nástaveb, přívěsů a vybavení pro užitková vozidla. Během své více než dvacetileté existence vyrostla v jednoho z největších karosářů u nás a zároveň si vytvořila i dlouhodobé kontakty na své zahraniční odběratele. Díky těmto zkušenostem se nástavby MONTEX dostaly na špičku v kvalitě provedení, spolehlivosti a životnosti. Dobré jméno organizace je podloženo cílevědomou prací na budování organizace, založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky.
Systémy managementu jakosti (QMS) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení organizace se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

Oblast řízení jakosti:

 • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem organizace; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě
 • služby a práce zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků organizace
 • základními pravidly vystupování pracovníků organizace je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost, důsledné dodržování zákonů a norem
 • naše organizace je ryze česká firma se sídlem v regionu ve kterém podniká, snaží se nabídnout především kvalitní služby a práce
 • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména organizace spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků
 • organizace vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání v organizaci je pro pracovníky prestižní záležitostí.

Oblast systému environmentálního managementu:

 • organizace se zavazuje neustále plánovité zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit
 • udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech relevantních právních požadavků a jiných požadavků, kterým organizace podléhá, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům
 • organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů
 • organizace otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí
 • nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.

V Kolíně dne 1.2.2014


Ing. Bohumil Vokál
ředitel společnosti