Podporujeme

Sdružení SRDÍČKO         

Naše společnost podporuje přímo člena sdružení SRDÍČKA, sdružení vozíčkářů a těžce tělesně postižených, jehož cílem je pomoci postiženým tak, aby se mohli zapojit do všech oblastí života.

 

MŠ Radovesnice II

Pro hezké podmínky rozvoje našich nejmenších dětí podporujeme mateřskou školku v Radovesnicích II.

 

 

 

 

 

 

 

FC Radovesnice II, sportovní aktivity

Ve sportovní oblastí podporujeme fotbalový klub FC Radovesnice II a společné sportovní aktivity našich spolupracovníků.