Ochrana osobních údajů

OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI MONTEX O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Společnost MONTEX bere ochranu soukromí vážně. Oceňujeme důvěru, kterou jste nám poskytli, a poskytli nám Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje vždy použijeme způsobem, který je spravedlivý a hodný této důvěry. Budeme k Vám vždy transparentní o tom, jaké informace shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme a koho byste měli kontaktovat, pokud máte nějaké obavy.

Další informace o ochraně Vašich osobních údajů neleznete v následujících dokumentech.

Oznámení o ochraně osobních údajů MONTEX.pdf