+420 312 316 300 info@montex.cz
O nás

Naše události

Naše události


Události naší společnosti jsme začali psát v červnu roku 1990. Během této doby neustále měníme a rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové produkty, výrobní postupy, materiály i technologie a neustále se snažíme zlepšovat námi dodávané nástavby. Rádi Vám ukážeme některé úseky, které nás neustále posouvají dopředu v našem vývoji.

...2023...

 

Vánoce 2023

S blížícím se vánočním obdobím vás chceme informovat, že v období od 23. 12. 2023 do 1. 1. 2024 je výrobní závod uzavřen a není možné provádět příjem nových vozidel a materiálu.

Děkujeme Vám za spolupráci a důvěru, kterou jste nám v tomto roce projevovali. Velice si jí vážíme a těšíme se na Vás v novém roce.

Čistě elektrická auta jsou zde

 

...2022...

Čistě elektrická auta jsou častější na našem trhu a v průběhu roku 2022 jsme jich pár postavili.  V příštím roce očkáváme i větší série těchto zajímavých tichých rozvážkových vozidel. Nicméně při přípravě vánočního času jsme zjistili, že jedno z prvních elektrických aut jsme vyrobili již v prosinci 2019. Bylo malé, nosnost nebyla veliká ale mělo spoustu energie a bylo velmi dobré.

...2021...

 

Vypalovací laser DURMA

Ohraňování jsme doplnili o CNC vypalovací LASER DURMA o výkonu 2,2kW. Tímto jsme si zajistili soběstačnost výroby ocelových, hliníkových a nerezových dílů. Obvodový profil s kotvícími otvory, obvodový profil s kotvícím okem, obvodový profil univerzální, šroubovaný profil, šroubovaný zadní rám - můžeme jednoduše dodávat všechny varianty. Laserové vypalování před námi otevřelo novou kapitolu výroby vlastních profilů, dílů, šroubovaných rámů a dalších univerzálních řešení. Máme před sebou spoustu práce, ale těšíme se na ni.

Oslavili jsme 30 let

 

...2020...

Oslavili jsme 30 let naší společnosti na trhu. Tedy spíše neoslavili. Plánovali jsme uspořádání společné akce v našem Muzeu veteránů pro Vás, pro naše zákazníky, spolupracovníky a přátele. Vzhledem k omezením jsme termín oslavy museli přeplánovat. Ale těšíme se a snad již v roce 2022 se nám podaří uspořádat posunutou oslavu a společně se setkat a popovídat v našem Muzeu veteránů.

...2019...

 

Ohraňovací lis CNC DURMA

Přes koronavirovou krizi jsme tento rok pořídili nový CNC ohraňovací lis DURMA s pracovní šířkou 3 000 mm a lisovací sílou 220 t. Díky tomu jsme se stali nezávislými na dodavatelích ocelových a nerezových profilů. Postupně jsme zavedli nové vlastní profily, které jsme si mohli optimalizovat pro jednotlivé typy nástaveb. Nasazení přineslo snížení pracnosti a zvýšení kvality a přesnosti vyráběných rámů.

Před rouškami

 

...2019...

V roce 2019 jsme si užili společné každoroční sportovní odpoledne spojené s nohejbalem, stolním tenisem, opečeným selátkem a dobrým pitím. Počasí nám přálo a všichni si to bezvadně užili. V tomto období jsme ještě nevěděli, že další společné sportovní odpoledne si zopakujeme s přestávkou až za delší čas. Nicméně všichni už se těšíme.

...2018...

 

Asfaltování areálu a rozšíření parkování

V roce 2018 proběhla velká investice do rozšíření parkovacích ploch pro nákladní automobily a zároveň se provedlo asfaltování kompletního areálu. Díky tomu se podařilo zjednodušit organizaci a přípravu podvozků pro výrobu a výrazně se zlepšily pracovní podmínky. Následně byla instalována nová vstupní závora s elektronickým vrátným, která zjednodušila organizaci a orientaci ve výrobním závodě.

Nové centrum služeb

 

 ...2010...

V roce 2009 společnost MONTEX splatila investice do nových technologií a přes nepříznivé krizové prostředí pracuje na neustálém zlepšování svých služeb. V roce 2010 bylo otevřeno nové centrum služeb pro zákazníky přímo ve výrobním závodě, výrobní prostory tvoří dnes plochou cca 8700 m2 rozčleněné ve třech moderních výrobních halách s navazujícími technologiemi. Společnost dokončuje i okolní prostředí výrobního závodu a v hlavách konstruktérů a vedení se hledí dopředu a rodí se již další plány na zdokonalování stávajících výrobků a na nové výrobky s využitím novějších, ekonomičtějších a šetrnějších technologií. 

...2002...

 

Nové technologie a ISO

Zvýšení nároků na kvalitu, širší sortiment a stoupající počet vyrobených nástaveb vyústilo v roce 2000 v rozhodnutí o vybudování nové výrobní haly vybavené novějšími technologiemi pro sváření, tryskání, lakování a konečnou montáž. Technologie a návaznost pracovišť byla upravena od počátku přípravy materiálu až po konečnou expedici pod „jednou střechou“. Toto moderní pojetí umožňuje jak kusovou tak i sériovou výrobu nástaveb při dodržení předepsané kvality. Stabilitu kvality a opakovatelnost výroby byla zajištěna v témže roce zavedením německého počítačového systému řízení výroby a následnou certifikací všech procesů dle normy ISO 9001, rozšířenou v následujících letech i o certifikaci ISO 14001. Toto nové řešení a organizace výroby se osvědčilo i v dlouhodobé mezinárodní spolupráci s automobilkou VOLVO v dodávce nástaveb pro evropský trh a v letech 1996 a 1997 umožnilo bez výrobních a organizačních problémů dosáhnout 900 ks vyrobených nástaveb ročně.

Rozšíření výroby a leasing

 

...1993...

Pro zajištění větších výrobních prostor byla v roce 1993 zakoupena a zrekonstruována nová hala s výrobní plochou 3600 m2. Nedostatek finančních zdrojů zákazníků, kteří často začínali se svým podnikáním, společnost MONTEX vyřešila v roce 1992 založením leasingové společnosti AMBO, která byla zároveň jedním z prvních členů asociace leasingových společností ČR. Počátkem roku 1993 došlo k transformaci společnosti na společnost s ručením omezeným s majiteli Bohumilem a Petrem Vokálem. Díky vysoké kvalitě, dobré ceně, širokému sortimentu nástaveb a zajištěnému financování v roce 1997 opustilo brány výrobního závodu již více než 450 kusů nových nástaveb. 

...1991...

 

První hala se zázemím

Výrobní program v tomto období tvořily především skříňové nástavby na vozidla AVIA. Rychle rozvíjející se výroba si již v roce 1991 vyžádala větší a lépe vybavené prostory. V roce 1991 se společnost přesunula do nových dílen
s administrativním zázemím o rozloze 960 m2, které jsou i v současné době využívány jako technické zázemí společnosti (zadní budova centra služeb - současná konstrukce a sklad ZAKO).

Začátek

 

...1990...

Historie společnosti MONTEX začala v roce 1990, kdy pan inženýr Bohumil Vokál založil společně se svou rodinou první společnost s názvem MONTEX, v té době ještě jako veřejnou obchodní společnost. Výroba začala v upravených prostorách zemědělského statku Ladislava Koděry. Výrobní prostory byly tvořeny dvěma postupně upravovanými dílnami o rozloze 50 m2 a dalšími drobnými skladovacími prostorami. 

1980...

Začalo to však již dřív...

 

Pan Vokál byl již dříve velký cestovatel, rád četl cestopisy a také i velmi aktivně cestoval v té době po režimem povolených zemích. Jako každý cestovatel však měl rád nezávislost. To vše se spojilo dohromady a dalo vzniknout první „skříňové“ obytné nástavbě na podvozku Avia A15 a to již v roce 1980. Zkušenosti a aktivní duch se však s touto verzí obytného vozidla nespokojil a zanedlouho, v roce 1983, vznikla další a větší verze obytného automobilu na podvozku A31. Celé tvořitelské úsilí gradovalo v září roku 1989, kdy směrem na Gibraltar vyjel první prototyp v té době neslýchaného provedení „A21 Integrál“, tedy vozidlo s plně integrovanou konstrukcí včetně kabiny. Tyto stavitelské úspěchy byly vykoupeny ohromným úsilím, překonáváním značného množství překážek spojených s výrobou, konstrukcí a schvalování samostatně postaveného vozidla do běžného provozu. To vše se však zúročilo ani ne rok poté v založení karosářské společnosti MONTEX.

6. 5. 2022

DEMO CITY nástavby

25. 2. 2021

Nástavby

Navštivte naši Facebookovou stránku kuchyňských a nábytkových dvířek Grena DD a zapojte se s námi do soutěže o Grena...

...