Valníková nástavba MTVAL ADR, ADR EX/II pro transport nebezpečných nákladů