Mrazírenská nástavba speciální, nástavba pro přepravu jednodenních kuřat